L’Associació Alba està reconeguda pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a Agència de Col·locació amb la identificació número 0900000312.

La seva missió és la intermediació laboral gratuïta entre empreses contractants i persones que busquen feina. Facilitem a  l’empreses les eines, el suport i els  serveis d’assessorament, gestió i formació  per donar resposta a necessitats de contractació permanents o puntuals. I proporcionem al candidat la incorporació, la permanència i el progrés en el mercat laboral, per millorar la seva ocupabilitat.

Activitats adreçades a persones aturades en procés de recerca de feina o persones ocupades en procés de millora de feina:

 Entrevista de selecció inicial.
 Entrevista d’acollida al servei.
 Tutories de seguiment del procés d’orientació i de la inserció laboral.
 Informació i orientació professional.
 Borsa de treball.
 Orientació jurídica i en temes d’estrangeria.
 Coordinació interna i amb agents externs.
 Avaluació durant el procés i avaluació final.

Activitats adreçades a les empreses col·laboradores:

 Recerca, prospecció i fidelització d’empreses col·laboradores.
 Signatura de convenis de col·laboració i cooperació.
 Intermediació entre ofertes i candidats a través del Programa Incorpora de l'Obra Social de la Fundació “la Caixa”. Preselecció de candidats.
 Gestió de pràctiques formatives no laborals en empreses.
 Seguiment i acompanyament a l‘empresa i al treballador/a en el procés d’inserció d’aquest/a.
 Assessorament en la definició de perfils professionals.
 Informació i assessorament sobre bonificacions i ajuts a la contractació.
 Informació i assessorament sobre subvencions.
 Desenvolupament d’accions formatives adaptades a les necessitats de l’empresa.
 Activitats de difusió i sensibilització social.
 Avaluació durant el procés i avaluació final.