Com a Agència de Col·locació i també com a entitat que treballa dins del Programa Incorpora de “laCaixa” oferim a les empreses support en temes d’inserció laboral de persones amb dificultats.

 Activitats adreçades a les empreses col·laboradores:

· Recerca, prospecció i fidelització d’empreses col·laboradores.

· Signatura de convenis de col·laboració i cooperació.
· Intermediació entre ofertes i candidats a través del Programa Incorpora de l'Obra Social de la Fundació “la Caixa”. Preselecció de candidats.
· Gestió de pràctiques formatives no laborals en empreses.
· Seguiment i acompanyament a l‘empresa i al treballador/a en el procés d’inserció d’aquest/a.
· Assessorament en la definició de perfils professionals.
· Informació i assessorament sobre bonificacions i ajuts a la contractació.
· Informació i assessorament sobre subvencions.
· Desenvolupament d’accions formatives adaptades a les necessitats de l’empresa.
· Activitats de difusió i sensibilització social.
· Avaluació durant el procés i avaluació final.

 QUÈ ÉS LA LISMI I QUINS BENEFICIS APORTA A LES EMPRESES?

La LISMI, la Llei d’Integració Social al Minúsvàlid, determina que totes les empreses públiques o privades de més de 50 treballadors han de tenir un minim d’un 2% de persones amb discapacitat a la seva plantilla.