ENFOC Educació Tàrrega Lleida
Programa INCORPORA de l’Obra Social "La Caixa"

Enfoc participa al Programa Incorpora de ”la Caixa” que té com a objectiu facilitar l’accés al món laboral a persones amb risc d’exclusió.A través d’una persona tècnica d’inserció oferim un servei d’intermediació laboral que va des de la formació i la selecció de persones que busquen feina, fins a la incorporació d’aquestes persones a un lloc de treball.

Servei d'orientació
Aquest servei treballa per a la inserció social i laboral de col·lectius especialment vulnerables a través d'un tractament personalitzat que explora en profunditat tots els aspectes relacionats amb els coneixements, les aptituds, les actituds, l'entorn, les necessitats i les aspiracions de cada individu, per tal de traçar amb aquestes dades i conjuntament amb ell/a, el disseny de les actuacions més apropiades per dur-los fins a una inserció laboral estable i de qualitat.

Aquest procés el desenvolupa un equip interdisciplinari coordinat amb els i les professionals de referència assistencial dels diferents recursos de la xarxa de serveis socials, salut mental i sòciosanitaria, pública i privada i en col·laboració amb els Departaments d'Empresa i Ocupació i al Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Serveis d’inserció laboral i d’intermediació laboral a les empreses
a través del programa Incorpora


A través d’un tècnic d’inserció oferim un servei d’intermediació laboral que va des de la formació i la selecció de persones que busquen feina fins a la incorporació d’aquestes persones a un lloc de treball. D’aquesta manera, donem un suport integral durant totes les etapes del procés:

  • Identifiquem els llocs de treball per cobrir i planifiquem la metodologia que cal seguir.
  • Seleccionem perfils professionals en funció dels requeriments de l’oferta.
  • Oferim ajuda per a l’adaptació al lloc de treball.
  • Fem un seguiment del treballador després de la inserció.
  • A més, assessorem sobre les obligacions vinculades a la inserció laboral de persones amb risc d’exclusió social i sobre les bonificacions per contractar persones en risc d’exclusió social i la desgravació fiscal corresponent.