Des d’Enfoc posem a l’abast de formadors/es freelance que vulguin dur a terme una activitat formativa en territori de Lleida, així com d’empreses i/o entitats, tota la gestió del procés o bé de les fases d’aquest que s’escaiguin.

Quins serveis oferim?

 Cerca del formador/a.
 Cerca I reserve d’espai I infraestructura necessària per a dur a terme la formació
 Elaboració de la informació a difondre.
 Disseny de material per a la difusió (tríptic, flyers, cartells, etc)
 Difusió de l’activitat formativa.
 Elaboració del dossier formatiu, material i distribució.
 Gestió de les inscripcions al curs formatiu.
 Elaboració dels certificats i distribució.
 Realització de video o imatges del curs.