Treballem des de fa més de 10 anys amb els programes de movilitat europeus per a oferir una formació i experiència vital única per als joves:

Quins són els objectius d'aquests programes?

 Ajudar als joves a adquirir habilitats addicionals a través de l’estudi i la formació a l’estranger.

 Millorar la qualitat de l’ensenyament a la UE i més enllà.

 Modernització dels sistemes d’educació i formació professionals dels estats membres i els països socis.
 Promoure la participació dels joves a la societat.
 Compatibilitzar l’ensenyament i la investigació sobre la integració europea.
 Donar suport a l’esport europeu de base.

Qui se'n pot beneficiar?

Es donen beques per a la mobilitat europea a joves menors de 30 anys.

 Educació: escolar, formació professional, ensenyament superior (grau i màster) i formació de persones adultes.
 Professionals: professionals que desitgin fer estades a l’estranger.
 Pràctiques professionals a l’estranger.
 Associacions, ONG i altres entitats.
 Persones vinculades al món de l’esport.

Actualment treballem amb el programa ERASMUS + de voluntariat i intercanvis europeus i el programa MOBILICAT que ofereix pràctiques professionals a l'estranger.