Erasmus Plus és el programa de mobilitat de la Unió Europea que engloba tots els subprogrames com Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Youth in Action, Grundvitg ...). El programa Erasmus + s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia d’Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i engloba les iniciatives d’educació, joventut i esport. Erasmus Plus té com a objectiu facilitar a 4 milions d'europeus la possibilitat d'estudiar, ensenyar, o fer voluntariats en països europeus.

Des de l’Associació Alba es treballa des de fa més de 10 anys amb els programes de movilitat europeus, concretament amb el programa de voluntariat europeu i amb els seminaris de formació europeus.

 SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU.

 INTERCANVIS EUROPEUS.

Quins són els objectius específics?

 Ajudar als joves a adquirir habilitats addicionals a través de l’estudi i la formació a l’estranger.

 Millorar la qualitat de l’ensenyament a la UE i més enllà.

 Modernització dels sistemes d’educació i formació professionals dels estats membres i els països socis.
 Promoure la participació dels joves a la societat.
 Compatibilitzar l’ensenyament i la investigació sobre la integració europea.
 Donar suport a l’esport europeu de base.

Qui es beneficia del programa Erasmus +?

Es donen beques per a la mobilitat europea a:

 Educació: escolar, formació professional, ensenyament superior (grau i màster) i formació de persones adultes.
 Professionals: professionals que desitgin fer estades a l’estranger.
 Pràctiques professionals a l’estranger.
 Associacions, ONG i altres entitats.
 Persones vinculades al món de l’esport.

Amb un pressupost de 14,5 M€ es financia la mobilitat dels estudiants per estudiar: de 3 a 12 mesos, la mobilitat d’estudiants per a la realització de pràctiques: de 2 a 12 mesos, la mobilitat del personal: a partir de 2 dies (excloent el temps de viatge) a 2 mesos, amb un mínim de 8 hores lectives.