L’Associació Alba és entitat acreditada d’enviament i d’acollida del Servei de Voluntariat Europeu. Concerta una visita amb nosaltres i t’informarem de tot!

L’Associació Alba és entitat acreditada d’enviament i d’acollida del Servei de Voluntariat Europeu. Concerta una visita amb nosaltres i t’informarem de tot! ([email protected] - Violant Amorós, responsable de projectes europeus).

El SERVEI VOLUNTARI EUROPEU (SVE) ofereix la possibilitat a joves de 18 a 30 anys d'ampliar la seva formació, viure una experiència intercultural, conèixer diferents realitats, donar suport al desenvolupament de comunitats locals i ampliar els coneixements d'un idioma a través de la participació activa en un projecte de voluntariat i solidaritat, el treball en equip i la formació en diferents camps. El SVE es defineix com un procés personal de formació no reglada del voluntari, al llarg del qual, aquest adquirirà una sèrie d'habilitats i coneixements de gran importància en el context personal i professional. Aquest procés serà reconegut per la Comissió Europea amb un certificat que l'acreditarà: el Youthpass. 

En el Servei Voluntari Europeu hi ha tres interlocutors:

- L'entitat d'enviament (EE): és la responsable d'informar i formar al jove voluntari abans de marxar, ajudar-lo a trobar projecte d'acollida, contactar amb l'entitat d'acollida i realitzar les gestions d'informació mútua.

- L'entitat d'acollida (EA): és la responsable de tramitar la sol·licitud de subvenció, incorporar i integrar al voluntari al seu projecte i oferir-li allotjament, manutenció, formació lingüística, diners de butxaca i transport local.

- El voluntari

A continuació et descrivim les passes que hauries de seguir per tal de realitzar un SVE. Les dues fases principals del procés són: amb la tutoria d'una Entitat d'Enviament, recerca d'un projecte i contacte amb l'Entitat d'Acollida per a la tramitació de la sol·licitud de subvenció. Pot durar entre 3 i 12 mesos, segons el cas; i la realització del SVE pròpiament dit durant un període d'entre 2 i 12 mesos.

Per a la primera fase caldrà que facis els següents tràmits:

Recerca d'un projecte de SVE

És útil que de bon principi tinguis més o menys definit ON vols anar (a qualsevol país de la Unió Europea o a països associats), QUANT DE TEMPS (de 2 a 12 mesos), a partir de QUAN vols marxar i QUÈ vols anar a fer (activitats relacionades amb el de medi ambient, art i cultura, activitats amb infants, joventut, esport, o molts altres temes).

Caldrà que trobis un projecte que et motivi i que pugui acollir-te. Tots els projectes existents els podràs trobar en aquesta Base de Dades: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Un cop dins de la Base de Dades es poden consultar els projectes per l'opció temàtica i país.

Els projectes s'han d'anar consultant un a un i llegint atentament la seva descripció. És aconsellable que dels projectes que més t'interessin de la Base de Dades en triïs uns 10.

Trobar una Entitat d'Enviament (EE)

Un cop tinguis una pre-selecció de projectes d'acollida, caldrà contactar una Entitat d'Enviament acreditada. Aquesta EE, a través d'un tutor, et donarà suport en aquesta primera fase per tal de contactar amb una Entitat d'Acollida i fer els tràmits necessaris. També t'ha d'assegurar formació per a preparar-te per a la teva estada fora i t'ha de fer un seguiment i donar suport durant la realització del teu SVE en un altre país.

Gestions de l'entitat d'enviament

L'entitat d'enviament, un cop hagi acceptat gestionar el teu projecte d'enviament, farà arribar a les entitats d'acollida pre-seleccionades per tu, un correu electrònic sol·licitant plaça en el seu projecte d'acollida, adjuntant un petit CV i sobretot una carta de motivació degudament redactada (en anglès o l'idioma del país de destí) en la que expliquis de forma convincent i honesta el teu interès per aquest projecte.

En aquest punt caldrà esperar a que l'entitat d'acollida efectuï un procés de selecció. Això pot durar un cert temps. A vegades, per via de l'EE, és recomanable insistir i anar preguntant si ja s'ha fet aquesta selecció. En el cas que t'hagin seleccionat, els tutors de l'entitat d'enviament i d'acollida es posaran en contacte per tal d'ampliar la informació que apareix a la Base de Dades i concretar els detalls del teu servei. També et voldran conèixer, ja sigui telefònicament, per correu electrònic o skype per contrastar la informació que els has donat i confirmar que realment ets el candidat adequat. Aquest procés ha de ser transparent i obert i no s'acceptarà mai cap tipus de criteri discriminador per raó de sexe o religió.

És molt important poder comptar amb el màxim d'informació possible per tal d'assegurar que el perfil demanat i el teu s'adeqüen, no tenir "sorpreses" i poder prevenir qualsevol situació no desitjada. Cal assegurar les dates d'inici i final del projecte, el tipus d'allotjament (alberg, pis, residència, família, etc.), els mitjans de manutenció, les tasques i horaris reals del voluntari, la durada i intensitat de la formació lingüística, el tipus de recolzament per part de l'EA, les tasques a realitzar en el voluntariat, etc.

En el cas que hi hagi acord entre les entitats d'enviament i acollida i tu, i si les coses es veuen clares, l'entitat d'acollida iniciarà el procés per a complimentar la sol·licitud de subvenció per al SVE. L'entitat d'acollida serà la responsable de la gestió de tot el procediment administratiu i financer de la sol·licitud.

Els conceptes que es subvencionen en un projecte de SVE són els següents:

Per part de l'entitat d'enviament  

Viatge

100%

Assegurança

100 %

Activitats d'enviament
(Formació lingüística prèvia, tutoria, despeses de gestió 
i seguiment al llarg del projecte

480 euros      

 Per part de l'entitat d'acollida  

Diners de butxaca per al voluntari

Quantitat fixa depenent del país d'acollida

Activitats d'acollida
(Allotjament, manutenció, formació lingüística,
transport local, administració i tutoria)

Quantitat fixa depenent del país d'acollida

Al llarg de l'any hi ha 5 convocatòries per a presentar els impresos, cadascuna d'aquestes correspon a un període d'incorporació al projecte. Per tant, cal que et fixis bé en la convocatòria que correspon a la data en que tens previst l'inici del teu SVE.

Aquest és el calendari de presentació de sol·licituds de subvenció i els terminis d'incorporació als que fan referència:

Per projectes bilaterals i amb països veïns:

Data d'inici del projecte de SVE

Termini màxim de presentació de la sol.licitud

De l'1 de maig al 31 d'octubre

1 de febrer

De l'1 d'agost al 31 de gener

1 de maig

De l'1 de gener al 31 de juny

1 d'octubre

Per a projectes amb organitzacions amb seu en "altres països del món" i els projectes d'àmbit europeu, o quan el sol?licitant tingui seu en "països veïns":

Data d'inici del projecte de SVE

Termini màxim de presentació de la sol.licitud

De l'1 de juliol al 30 de novembre

1 de febrer

De l'1 de novembre al 30 de març

1 de juny

De l'1 de gener al 31de juliol

1 de setembre

Aproximadament un mes després del termini de presentació de la sol·licitud, l'entitat d'enviament coneixerà, a través de l'entitat d'acollida, si aquesta sol·licitud se li ha aprovat o no. En cas d'aprovació, es procedirà a la signatura de l'Acord d'Activitats (en el que es concretaran les dates, les teves activitats, els horaris, el tipus d'allotjament, les tutories, la formació lingüística, els períodes de pagament, els detalls financers, etc.). És important de que et fixis atentament en el contingut d'aquest document, ja que és on s'hi detallen tots els elements del teu projecte. Al signar-lo, acceptes tot el que hi diu i et compromets a portar-ho a terme.

En aquest punt, la teva EE iniciarà el teu procés de formació prèvia, en que caldrà aprofundir en aquests aspectes:

- Entorn Servei de Voluntariat Europeu: objectius i mitjans que persegueix i ofereix aquest programa.
- Entorn Entitat d'acollida: objectius i finalitats de l'entitat que t'acollirà.
- Entorn Projecte de voluntariat: finalitat i concreció de les activitats a realitzar.
- Entorn país d'acollida: característiques de caire històric, geogràfic, econòmic, polític, climàtic i costums del país i ciutat-poble en el que realitzaràs el projecte.
- Entorn lingüístic: iniciació lingüística del país d'acollida.

Un cert temps abans de marxar, se't convocarà a un curs de formació a la sortida per tal d'informar-te dels detalls del SVE, resolució de conflictes, els drets i deures del voluntari, de les característiques del teu projecte i del país d'acollida i el Youthpass.

Al llarg del projecte de SVE, l'entitat d'acollida, a part d'incorporar-te a les activitats del seu projecte, oferir-te allotjament, manutenció, diners de butxaca, formació lingüística i transport local, et convocarà a un seminari de formació a l'arribada i a un seminari d'avaluació intermitja. La participació en aquests seminaris és obligatòria, ja que forma part del teu procés formatiu, en el que es basa el teu SVE. A partir de mig projecte, caldrà que, amb el suport del teu tutor, elaboris el teu Youthpass. Abans de marxar, hauràs d'omplir un breu informe final.

A la tornada, l'entitat d'enviament haurà de fer arribar a l'entitat d'acollida el justificant del viatge internacional. També es realitzarà un seminari d'avaluació final, per tal de veure l'evolució del teu projecte.

Font: Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya