Oferim a totes les empreses/entitats que ho vulguin, la possibilitat de col·laborar en el procés formatiu dels nostres alumnes i/o en la integració laboral dels participants dels itineraris d’inserció sociolaboral.

 Per això busquem empreses/entitats que vulguin oferir una plaça en pràctiques del perfil laboral que creguin més convenient.

 Tenim alumnes que requereixen una primera experiència laboral i/o un reciclatge.

Les empreses interessades podeu contactar amb nosaltres per a demanar una entrevista a [email protected] o per telèfon al 973 312 221.

A cotinuació, us detallem algunes de les empreses que han col·laborat amb nosaltres per dur a terme les pràctiques formatives: