TECNIC/TECNICA DE CAPTACIÓ DE FONS I DISSENY DE PROJECTES

LLEURE QUALIA

07/05/2024

Quàlia som una cooperativa de treball associat especialitzada en l’àmbit del lleure i l’educació. Quàlia neix el 2011 de la mà del Grup Alba i es constitueix com a cooperativa el 2019, dins del Grup Alba, grup d’entitats d’economia social.
Apostem per una organització cooperativista sense ànim de lucre, d’economia i iniciativa social, com a proposta alternativa al model de societat actual. Treballem des d’un punt de vista integral amb la màxima qualitat, combinant
l’experiència en el sector de l’alimentació , amb l’educació en valors a través del lleure i en l’acompanyament a persones per un territori més sostenible, inclusiu i transoformador. Oferim serveis a persones, famílies, entitats, escoles i  administracions que se sentin identificades amb els valors del nostre projecte.
DATA OFERTA: Maig 2024

SERVEI: Àrea serveis comuns

EL PROJECTE:

Busquem un perfil a qui l'hi engrresqui i el motivi el cooperativisme d'iniciativa social i l'ESS. la persona seleccionada s'incporarà a l'equip de captació de recursos de l'entitat, la seva missió serà identificar i captar fons, tant públics com privats pels programes actuals i futurs, així com per les linies de negoci de l'entitat. També detectar possibles nous fons de finançament i fer el seguiment dels projectes fins a la seva justificació. 


Tasques a desenvolupar:

✔ Identificació i disseny de projectes per la seva presentació en convocatòries públiques o privades (subvencions i/o licitacions).
✔ Identificar i promoure noves vies de captació de fons
✔ Planificació, redacció, coordinació i justificació de projectes i subvencions
✔ Realitzar el seguiment dels projectes, detectant desviacions i en cas de ser necessari aplicant les mesures correctores oportunes
✔ Redacció dels informes i les justificacions pertinents


PERFIL PROFESSIONAL i COMPETÈNCIES:

✔ Estudis universitaris 
✔ Coneixement en gestió de subvencions (tipus, formularis, legislació, seguiment de projectes, elaboració de memòries i justificacions econòmiques)
✔ Experiència valorable en tasques similars
✔ Domini del paquet office
✔ Orientació a resultats i a l'alta Qualitat
✔ Visió estratègica  i pensament analític
✔ Capacitat de gestió i planificació 
✔ Carnet de conduir, català C1, dominar ofimàtica i redacció de projectes/subvencions
✔ Motivació, flexibilitat, pro-activitat i treball en equip.
✔ Es valora el coneixement dels objectius de Quàlia i de l’Economia Social i Solidària.
✔ Experiència i participació en moviments socials i en el teixit associatiu i cooperatiu.

DATA D’INCORPORACIÓ: immediata

JORNADA: ☒ Completa 37,5h/setmana Horari: Per definir, opció de pactar jornada amb teletreball
 
Contracte 12 mesos, prorrogable si és consoliden projectes viables.

Conveni de Lleure – 21.000€ -25.000€ anuals, (segons experiència i capacitats).


Envia'ns el teu currículum (indicar a observacions el nom de l'oferta: TECNIC/TECNICA DE CAPTACIÓ DE FONS I DISSENY DE PROJECTES)

per més informació podeu contactar a:   [email protected]