Tècnic/a Suport Social La Segarra

AMICS DE LA GENT GRAN

03/10/2022

Amics de la gent gran som una organització de voluntariat, que treballem per millorar la qualitat de vida de la gent gran. La nostra missió és lluitar contra la soledat i la
marginació de les persones grans mitjançant l'acció de voluntaris i la sensibilització de la  societat.

 

 
DESCRIPCIÓ GENÈRICA

En dependència del tècnic de Lleida donarà un servei tècnic de suport en la implementació de les accions de prevenció de solitud i detecció de situació de riscs en persones grans a La
Segarra.

Objectius

- Detectar persones grans en situació de solitud no desitjada.
- Detectar i prevenir altres situacions de risc social en persones grans no conegudes pels serveis socials.
- Detectar situacions de maltractament en persones grans.
- Valorar la situació d’aquestes persones a nivell personal, familiar i social, la dimensió del sentiment de soledat i el seu impacte en la vida quotidiana, així com els recursos personals per a fer-hi front.
- Acompanyar i oferir suport individual i comunitari en funció de les necessitats detectades.
- Elaborar conjuntament amb la persona els plans d’actuació a través d’accions de suport emocional i del foment de la participació en la vida social i comunitària del poble.

Actuacions

- Accés al programa de prevenció de solitud i identificació de les persones potencialment beneficiàries conjuntament amb les tècniques de serveis socials bàsics i persones responsables dels ajuntaments.
- Contacte telefònic i visita i qüestionari al domicili. Visita a domicili a les persones beneficiàries del programa i observació de l’entorn de l’habitatge i relacional de la persona.
- Àrees que té en compte el qüestionari: Identificació de la persona, relacions de les persones, valoració de la situació de soledat, salut i aspecte, situació de dependència, altres aspectes que incideixen en la capacitat o l’estil de les relacions socials i aficions, habitatge i valoració professional i tipus d’intervenció recomanada.
- Fer buidatge de les entrevistes i valorar si hi ha situació de soledat no desitjada i d’altres riscos socials.

- Elaboració del pla de suport personalitzat / Pla d’intervenció personalitat. En funció de la valoració del qüestionari i observació de la persona que realitza l’enquesta es proposarà diferents intervencions.
- Així com altres serveis no mencionats anteriorment però que es puguin derivar de les tasques mencionades. Comunicació corporativa: participació al disseny i execució del pla de comunicació de l’entitat assignada.

PERFIL REQUERIT

• Formació: Diplomatura, Llicenciatura o Grau en Ciències Humanes o Socials.
• Experiència: trajectòria personal amb gent gran i/o voluntariat. Molt valorable l'experiència associativa i el treball comunitari
• Idiomes: Català, Castellà.
• Informàtica: Domini de les eines bàsiques (Excel, Word i base de dades)
•Competències: Capacitat de lideratge d'equips, empatia i habilitats socials, proactivitat, capacitat organitzativa i identificació amb els valors d'Amics de la Gent Gran.
• Mobilitat: Cal disposar de carnet de conduir B2 i disponibilitat de vehicle propi.

OFERIM:

Contracte Temporal: incorporació immediata fins 31/12/2022
Salari brut anual: 18.000 € a 22.000 € bruts anuals segons vàlua
Jornada Complerta de 37h/set. amb flexibilitat horària
 
 
Envia'ns el teu currículum (indica a observacions el nom de l'oferta)

Per qualsevol dubte o aclariment contacta amb : [email protected]