ENFOC Educació Tàrrega Lleida
El Poble Gitano i l'Associació Alba


OBJECTIU GENERAL:

Treballar en la prevenció i la lluita contra les desigualtats amb què es poden trobar les persones gitanes del nostre territori incidint especialment amb l'educació, el temps de lleure i l'ocupació. Apostem per treballar donant valor a tots els elements de la cultura gitana i amb tot allò que saben aportant-hi la seva experiència.

Entenem, però, que el panorama i la perspectiva ocupacional és preocupant i que a la base de tot s'hi troba el nivell d'instrucció i la qualificació professional.

Per aquest motiu, volem donar suport al Projecte Promoció Escolar del poble gitano a Lleida i Comarques que duu a terme el Departament d'Ensenyament i la Fundació Pere Closa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Aconseguir l'escolarització plena de l'alumnat gitano del territori a les diferents etapes dels sistema educatiu mitjançant la prevenció, diagnosi i actuació precoç contra l'absentisme escolar.
 • Contribuir a l'èxit escolar i a la promoció sociolaboral de l'alumnat gitano.
 • Potenciar la visibilització i els valors de la cultura gitana dins el currículum escolar i la vida del centre.
 • Disposar d'activitats de lleure a les poblacions on hi ha infants gitanos
 • Ofertar formacions i programes d'orientació i inserció per a les famílies i els joves del poble gitano
 • Visibilitzar nous models de famílies i de joves gitanos referents per a tot el Poble Gitano i pel conjunt de la societat.
 • Detectar i estudiar a partir de dades reals el flux de necessitats de les famílies gitanes del territori, la qual cosa pot donar lloc, entre altres coses, a noves intervencions.

IMPACTE TERRITORIAL:


El territori que atén el Projecte de Promoció Escolar de la població gitana Lleida i comarques.ACCIONS:

Educació formal: (des de l'Escola)
 • Seguiment individualitzat de cada família per treballar la importància de l'escolarització
 • Tallers familiars a l'escola.
 • Xerrades informatives i formatives a l'escola adreçades a famílies.
 • Formació adreçada a professorat per donar a conèixer la cultura gitana
Activitats de lleure:
 • Activitats extraescolars
 • Casalets estiu, Nadal i setmana santa
 • Colònies d'estiu
Inserció laboral:
 • Formació per inserir-se al món laboral.
 • Pràctiques formatives a l'empresa
 • Acompanyament al lloc de treball.


Aquest projecte està subvencionat pel Departament de Drets Socials: