Activitats Administratives i Serveis Auxiliars
 
Inici GENER 2024
 
- Nombre de participants:7
- Certificat de discapacitat (+33%)
- Estar en situació d'atur: DONO o DARDO
- DNI/NIE
 
En que consisteix:
 
- Entrevista inicial per conèixer interessos, motivacions (gener)
Formació (Inici al febrer del 2024- Fi juny 2024)
         - Formació Transversal: cv, entrevista, treball en equip, comunicació , gestió emocional...(104h)
         - Formació tècnica: Activitats Administratives i Serveis Auxiliars (80h)
         - Pràctiques. (120h)