ENFOC Educació Tàrrega Lleida

Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en el mercat de treball ordinàri. 


INSCRIPCIONS A PARTIR DEL SETEMBRE DE 2023


    - Inici previst: 02/10/2023 amb entrevistes i explicació del programa.
    - Finalització prevista:30/06/2024
    - Lloc: Palau dels Marquesos de la Floresta, c/ Carme 34 Tàrrega.

A qui va dirigit?

El programa va dirigit a un total de 10 persones majors de 16 anys, que:

 • Tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%
 • Siguin persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Siguin treballadores en actiu en empreses del mercat ordinari que es troben en fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.


El conjunt d’actuacions i/o accions previstes en el marc del programa SIOAS són:

Es realitzarà un pla individual d’inserció que acompanyi a la persona durant tot el procés i es decidiran les accions individuals i grupals adequades al seu perfil i objectius professionals mitjançant:

 • Tutories individualitzades d'orientació i definició d'interessos professionals i planificació de l'itinerari d'inserció.

 • Formació complementària: igualtat, medi ambient, riscos laborals, etc.

 • Tallers de recerca de feina i d'alfabetització digital.

 • Visites i pràctiques a empreses en el mercat ordinari per la promoció de la contractació.

 • Tallers d'habilitats socials.

 • Formació transversal i de l'ocupació.

 • Pràctiques a l'empresa ordinària

 • Acompanyament en tot el projecte


Descarrega't el díptic 

Agència de Col·locació : 0900000312Aquest projecte està subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball i és objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.