ENFOC Educació Tàrrega Lleida

Punt Formador Incorpora

Cursos dirigits a persones en recerca de feina i aturades en el marc del programa INCORPORA. L’any 2014 Enfoc va ser seleccionat per a ser Punt de Formació Incorpora amb La finalitat que a través de la realització de 3 cursos anuals es fomenti l’ocupabilitat de les persones. Els cursos consten de 280h i es realitzen pràctiques a empreses

Davant l’actual situació del mercat laboral és prioritari facilitar la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat a través de la formació de cursos amb continguts transversals i amb un seguiment personalitzat. Els cursos formatius Incorpora es dirigeixen a persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat laboral ordinari i els oferim una capacitació professional que els hi permetin incorporar-se o tornar al mercat laboral. Així com, la vinculació de les empreses al programa Incorpora a través de l’oferta de pràctiques no laborals.

Preparem persones a mida de les empreses

  • Oferim formacions a mida per respondre a una necessitat laboral real. Fem selecció dels candidats que participaran de la formació.
  • Treballem la capacitació i el desenvolupament de competències: actitud i aptitud.
  • Integrem professionals qualificats, específicament preparats per a un lloc de treball concret.

Quin és el nostre model pedagògic?


Un model basat en el desenvolupament de competències transversals: saber, saber ser i saber fer. Perquè qualsevol persona pot desenvolupar i millorar les seves competències. Oferim una formació de qualitat, que inclou, no només els continguts tècnics, sinó també una formació que té en compte a la persona des d’un punt de vista holístic.
 
Seguiment personalitzat

Un tutor oferirà un seguiment personalitzat a l’alumne, amb l’objectiu de motivar-lo i oferir-li les eines necessàries per superar altres obstacles que puguin afectar a la seva ocupabilitat i aconseguir superar-los amb èxit. També farà el seguiment de les pràctiques per a fer un bon acompanyament a la persona, però també a l’empresa.
 

En totes les accions formatives es prioritzaran:


Competències transversals

• Millorar la capacitat d’interacció social i l’estabilitat personal dels beneficiaris, així com oferir un major coneixement del món laboral.

Competències tècniques

• Adquisició de les competències tècniques d’un lloc de treball totalment adaptat a las necessitats reals de les empreses.

• Aquestes s’adquireixen a través de la teoria i la pràctica a l’aula, i sobretot a l’empresa

Pràctiques a l’empresa ordinària

• Acostar als alumnes a la realitat actual de les empreses.

• Simular l’aprenentatge al lloc de treball.

• Permetre que les empreses coneguin als alumnes, facilitant una posterior contractació.


CURSOS 2023